antwerpstvv2
STVV KOMT NIET VERDER DAN GELIJKSPEL OP DE BOSUIL
9 september 2017
hotelhorror2
HORRORONTDEKKING IN THAIS HOTEL
10 september 2017

ROLAND DUCHÂTELET UIT BESTUUR STVV

rolandduchatelet2

Nadat het Japanse DMM twintig procent van de aandelen verwierf in STVV, zetelt er nu met de Yusuke Muranaka ook een Japanner in de Raad van Bestuur. Om dat mogelijk te maken nam Roland Duchâtelet ontslag. Zijn partner, Marieke Höfte, blijft wel bestuurslid en voorzitter. Duchâtelet zelf blijft voor alle duidelijkheid hoofdaandeelhouder. Achter zijn ontslag moet volgens ingewijden ook weinig gezocht worden.
Duchâtelet zou zelf ontslag genomen hebben omdat het optrekken van de raad van bestuur van zes naar zeven leden niet wenselijk was en teveel administratieve rompslomp zou hebben betekend. Toch is het verre van denkbeeldig dat DMM de club op termijn zal overnemen. Het Japanse bedrijf blijft immers vertrouwelingen naar Stayen sturen om de werking van de STVV onder de loep te nemen en in kaart te brengen.