HASSELT: BOMMELDING KBC
6 februari 2018
BERINGEN: JIMMY MOONS ONTSLAGEN UIT DE N-VA
9 februari 2018

HECHTEL-EKSEL: WHATSAPP BUURTPREVENTIENETWERKEN

De gemeente Hechtel-Eksel wil graag samen met de politiezone Kempenland de opstart van WhatsApp buurtpreventienetwerken opstarten. Voor een WhatsApp buurtinformatienetwerk zijn er vrijwillige coördinatoren nodig. Dergelijk initiatief heeft immers enkel succes als het vanuit de wijk of buurt wordt opgestart. Vanzelfsprekend zijn er bepaalde spelregels en afspraken nodig voor de vlotte werking.
Daarom organiseren de gemeente Hechtel-Eksel en Politiezone Kempenland op donderdag 8 februari om 20 uur een infosessie in de raadzaal van het gemeentehuis van Hechtel-Eksel. Ze gaan op zoek naar geëngageerde, gemotiveerde coördinatoren die zich geroepen voelen om dit project in hun wijk te trekken. Iedereen die hier interesse in toont, is uitgenodigd op deze infoavond.