LOMMEL: POLITIE VRAAGT TIPS IVM AFVAL
18 februari 2018
BERINGEN: INFOAVOND OVER ZORGELOOS (VER)HUREN
19 februari 2018

VEREENVOUDIGINGEN INSCHRIJVING VOERTUIGEN

Vanaf 19 februari veranderen sommige regels voor het inschrijven van voertuigen. Deze wijzigingen betekenen in de eerste plaats een vereenvoudiging voor de burger.

Adreswijziging
Voortaan moet je na een verhuis niet meer op het gemeente- of stadhuis langsgaan om het papieren inschrijvingsbewijs van je voertuig te laten aanpassen met je nieuwe adres. Wanneer je je verhuis aangeeft bij je nieuwe gemeente, wordt je adres automatisch aangepast in de databank van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Je oude adres blijft gewoon op je papieren inschrijvingsbewijs staan. De controlediensten weten dat ze voor het geldige adres de databank moeten consulteren. Een mooie vereenvoudiging dus voor de burger en voor de gemeentelijke administraties, en een grotere nauwkeurigheid voor de controlediensten.

Verhuis naar het buitenland
Wie naar het buitenland verhuist, en dus niet meer officieel ingeschreven is in een Belgische gemeente, moet zijn Belgische nummerplaat binnen de 15 dagen aan de DIV terug bezorgen. Dit kan ofwel via de post, of via de verschillende DIV-antennes.