WICKMAYER STOOT DOOR NAAR DERDE RONDE
4 juli 2018
DESSEL: SANERINGSWERKEN OP N118 RETIE-GEEL
2 augustus 2018

MEERHOUT: WERKEN N126 (KIEZEL)

Op 30 juli starten de werken aan Kiezel in Meerhout en in een aansluitende fase aan de Tessenderloseweg in Geel.
Naast een nieuw fietspad aan beide zijden van de weg, komt er ook een gescheiden rioleringsstelsel voor hemel- en afvalwater. De werken zullen vermoedelijk duren tot de zomer van 2020. Gedurende de volledige periode is de straat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zijn omleidingen voor zowel het doorgaand gemotoriseerd verkeer, als voor fietsers.

Wat mag je verwachten?
Eerst voert het personeel van de aannemer wegenis de voorbereidende werken uit: zij plaatsen de signalisatie, rooien de bomen en maken de bermen vrij. Vanaf augustus 2018 werken de nutsmaatschappijen aan de nutsleidingen voor aardgas, elektriciteit, water en telecom.
In een latere fase voert de aannemer wegenis de eigenlijke riolerings- en wegenwerken uit.

Hinder voor doorgaand verkeer
Tijdens de volledige duur van de werken is de straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en is er een omleiding voorzien voor doorgaand verkeer via Eindhoutsebaan (N102) en Winkelomseheide (N174).
Vanaf de start van de werken is er een fietsomleiding die verschilt per fase. Tijdens de voorbereidende fase is dat voor fietsers van Meerhout naar Geel via Hesemeer, Weidestraat en Spikkewaverdijk. Fietsers vanuit Geel naar Meerhout fietsen via Winkelomseheide en Eindhoutsebaan.
Heb je iets te melden aan de nutsmaatschappijen?
Voor praktische vragen kun je tijdens de werken terecht op de werf bij de werfverantwoordelijke van aannemer IGM bvba of op het algemeen telefoonnummer 078 05 35 00. Vermeld in dat geval het projectnummer 101275.

Meer info Vind je op de website van de gemeente Meerhout www.meerhout.be/kiezel