LAURA TESORO IN LIEFDE VOOR MUZIEK
29 oktober 2018
BALEN: SLUITINGSDAGEN ALLERHEILIGEN
30 oktober 2018

HAM: BIJKOMENDE MAATREGELEN N73

Sinds maandag 22 oktober is de nieuwe N73, vanaf het op- en afrittencomplex 25a op de E313 (gemeente Tessenderlo) tot aan Wasseven/Olmsesteenweg (gemeente Ham), open voor het verkeer. De werken in de omgeving zorgde echter voor heel wat files. Daarom worden bijkomende maatregelen genomen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Waterweg, de politie en de gemeentes Beringen, Ham en Tessenderlo hebben de verkeerssituatie rond de N73 en de Kanaalweg geëvalueerd. De opening van de nieuwe N73 en in combinatie met de start van de werken aan het zuidelijk deel van het kruispunt met de Snelwegstraat, zorgde voor heel wat files in de omgeving. Omdat de Vlaamse Waterweg binnenkort ook start met werken op de Kanaalweg worden bijkomende maatregelen genomen om het verkeer terug vlot te laten rijden.

Aanpassen verkeerslichtenregeling kruispunt N73 & Nijverheidsweg

Op maandag 29 oktober past AWV de verkeerslichtenregeling aan op het nieuwe kruispunt van de N73 met de Nijverheidsweg. Door de groentijden anders in te stellen, zal het verkeer hier beter verlopen.

Werken op Kanaalweg 5 november

Op maandag 5 november start de Vlaamse Waterweg met werken aan de brug van de Kanaalweg. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren, wordt op de Kanaalweg over een lengte van ongeveer 300 meter de helft van de weg (een rijstrook en het fietspad) ingenomen. Om een vlotte doorgang voor het verkeer te garanderen, zal er tijdelijk eenrichtingsverkeer op de Kanaalweg (naar Tessenderlo) gelden ter hoogte van de werfzone, vanaf de brug tot aan Containers Maes. Er zal dus niet gewerkt worden met tijdelijke verkeerslichten en beurtelings verkeer, zoals eerder werd gecommuniceerd.

Op het overige gedeelte van de Kanaalweg, tussen Containers Maes en de rotonde met de Snelwegstraat, blijft wel verkeer in beide richtingen mogelijk.

Werken op kruispunt Snelwegstraat

Met de openstelling van de N73 zijn de werken nog niet volledig afgerond. Sinds maandag 22 oktober werkt de aannemer nog aan de zuidkant van het kruispunt met de Snelwegstraat.

De zuidelijke aantakking van de Snelwegstraat op de N73 krijgt een nieuw wegdek en wordt voorzien van bijkomende afslagstroken naar het nieuwe deel van de N73. Deze werken duren ongeveer een maand en worden in principe eind november afgerond.

Tijdens deze werken is de zuidkant van de Snelwegstraat afgesloten van de N73. Het verkeer dat normaal via deze weg van en naar de E313 rijdt, moet omrijden via de nieuwe N73 en de Kanaalweg.

Omleidingen van en naar de E313

Concreet betekent dit dat het verkeer dat van de E313 komt via de nieuwe N73, het kruispunt aan de Nijverheidsweg en de Kanaalweg naar Truibroek, Ravenshout of Schoonhees rijdt (groene route op de kaart).

Omgekeerd zal het verkeer naar de E313 een omleiding moeten volgen via de Industrieweg, Beverlosesteenweg, Olmsesteenweg, Zeventig Zillenweg en de nieuwe N73 (paarse route op de kaart).

Opgelet: Om sluipverkeer tegen te gaan wordt een tijdelijke tonnagebeperking (3,5 T) ingevoerd in de Rijselstraat en Tervantstraat.

Omleiding voor knip Aubruggestraat

Ook de fietstunnels en aansluitende fietspaden in de Aubruggestraat en in de Nijverheidsweg worden verder afgewerkt. Zo kunnen fietsers en voetgangers straks veilig onder de nieuwe N73 doorgaan. Plaatselijk verkeer van en naar de KMO-zone rijdt via de Snelwegstraat-Aubruggestraat (noordkant) en Snelwegstraat-Kanaalweg-Aubruggestraat (zuidkant).
Nijverheidsweg definitief onderbroken

Ook de bestaande overbrugging over de Nijverheidsweg wordt vervangen door een fietstunnel. De weg is daarom afgesloten ter hoogte van de overbrugging en alle weggebruikers, dus ook fietsers en voetgangers, worden omgeleid. Dankzij een tijdelijke weg kan het verkeer tijdens deze werkzaamheden te allen tijde langs de werfzone rijden. (via Truibroek)

Net als in de Aubruggestraat zullen in de toekomst enkel nog fietsers en voetgangers in de Nijverheidsweg via een nieuw aan te leggen fietstunnel er de N73 kunnen kruisen.