TESSENDERLO: XIU GRAAG!
11 november 2018
HAM: ONDERHOUD GEMEENTEWEGEN
12 november 2018

HOUTHALEN-HELCHTEREN: MONITORING VAN LUCHTKWALITEIT

De Vlaamse Milieumaatschappij gaat de luchtkwaliteit rond de Grote Baan in Houthalen-Helchteren een jaar lang monitoren. Eerder onderzoek wees uit dat de luchtkwaliteit op een aantal knelpunten op deze weg bijzonder slecht is. Die vaststelling zet de VMM er nu toe aan om op vier locaties een vast meetpunt te installeren. Hierbij wordt vooral de aanwezigheid van NO2 in kaart gebracht.

NO2 of stikstofdioxide is een stof die vrijkomt bij verbrandingsprocessen. Het kan voor irritatie zorgen aan ogen, neus en keel en kan bij inademen ook zorgen voor longirritatie en een verminderde longfunctie. In gebieden met meer NO2 wordt vastgesteld dat er een grotere kans is op astma-aanvallen en een verhoging van het aantal ziekenhuisopnames door klachten aan de luchtwegen.

De VMM zal de meetinstallaties plaatsen in de buurt van de kruispunten, omdat logischerwijs op deze locaties de concentraties het hoogst zijn.