BALEN: ASBEST AAN HUIS OPHALEN
7 februari 2019
COMMUNIEFOTO’S BIJ DE BRANDWEER
10 februari 2019

VERBOD OP ROKEN IN DE AUTO IN HET BIJZIJN VAN KINDEREN

Voortaan is het verboden om te roken in voertuigen in aanwezigheid van -16-jarigen. Het is de bedoeling om jongeren te beschermen tegen het vrijkomen van schadelijke chemische stoffen tijdens het roken. Hieronder valt ook de elektronische sigaret.

De politie of gemeentelijke en provinciale toezichthouders kunnen inbreuken vaststellen. Deze milieu-inbreuken worden vervolgd en bestraft via het decreet van 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. Dit wil zeggen dat er geldboetes tussen de € 100 en € 1.000 kunnen opgelegd worden.

Roken in het bijzijn van kinderen is verboden in ieder motorvoertuig. Een motorvoertuig is ieder gemotoriseerd voertuig dat zich op eigen kracht voortbeweegt, ten minste vier wielen heeft, compleet, voltooid of incompleet is en een door de constructie bepaalde snelheid van meer dan 25 km/u kan bereiken, met uitzondering van de voertuigen van categorie L – dat zijn de bromfietsen en motorfietsen, ook als ze een zijspan hebben en de drie- en vierwielers met motor.
Ook een cabrio is dus een motorvoertuig, ook als het dak open staat!