TOMORROWLAND 2020: THE REFLECTION OF LOVE
12 december 2019
BALEN: INFOAVOND ARMENTEKORT
14 december 2019

TESSENDERLO: TIJDELIJKE GEURHINDER

Op vrijdag 13 december is er omstreeks 10.25 uur op de site van Vynova Belgium in Tessenderlo een vrijzetting van zoutzuur (HCl) en chloor vastgesteld.

Er werden metingen uitgevoerd in de ruime omgeving van de site. Daarbij werden geen schadelijke stoffen vastgesteld.

Bij het opstarten van een installatie is een beveiliging in werking getreden waardoor een afgasstroom kortstondig naar atmosfeer is geschakeld. De afgasstroom bevatte HCl en chloor. De afgassen werden onmiddellijk naar de fakkel geleid waardoor de vrijzetting werd stopgezet.

Als een gevolg van de vrijzetting kwam er een wolk vrij die in de richting van de aanpalende bedrijven CPC en Valtris afdreef en tijdelijk geurhinder veroorzaakte.