HAM: HESELMANS NIEUWE BURGEMEESTER
20 december 2019
BALEN: VACATURE OMGEVINGSAMBTENAAR RUIMTELIJKE ORDENING
22 december 2019

HAM: MOGELIJKE KOMST VAN EEN PROFCLUB

De laatste dagen gonst het van de geruchten dat er plannen zijn om een fonkelnieuw stadion te bouwen in Ham. Het zou aan het Albertkanaal dicht bij het op- en afrittencomplex ingepland worden. Het stadion zou CO2-neutraal worden met zicht op het kanaal.
Heeft Limburg straks een extra profclub? Het plan in ambitieus, maar nog in een heel pril stadium. Het is geen geheim dat THES Sport in Tessenderlo op de huidige locatie niet kan doorgroeien. Misschien is dit stadion een prima alternatief. Ook een fusie van verschillende clubs is een mogelijkheid.
Is Limburg binnenkort een profclub rijker? Er zijn alleszins plannen in die richting. De toekomst zal uitwijzen of het tot een concreet plan leidt.