HAM: ONDERHOUDSWERKEN WEGENNET
15 februari 2020
LEOPOLDSBURG: KUNSTENAARSCOLLECTIEF ARTEM
16 februari 2020

HOUTHALEN-HELCHTEREN: INFOMARKT NOORD-ZUID

Wil je de laatste stand van zaken weten over de Noord-Zuid? Kom dan op dinsdag 3 maart tussen 19 en 21 uur naar de reizende infomarkt in Greenville in Houthalen-Helchteren. Achter Greenville is er een ruime parking.
De oplossing voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding krijgt stilaan vorm. Er liggen nu 7 alternatieven op tafel. De 7 alternatieven zijn een verdere uitwerking van de 4 toekomstbeelden die het projectteam in september 2019 voorstelde. Er is gekeken naar oplossingen op de Grote Baan zelf, maar ook naar westelijke en oostelijke omleidingen. En dat steeds in combinatie met oplossingen voor het hoogwaardig openbaar vervoer tussen Pelt en Hasselt, de fietsverbindingen, de versterking van natuur en landschap, en andere aspecten van de omgeving.

Tijdens de infomarkt op 3 maart worden de alternatieven voorgesteld aan het publiek. Iedereen kan dan opmerkingen formuleren, die worden meegenomen in het geïntegreerde onderzoek.

In het voorjaar van 2021 stelt het projectteam één breed gedragen voorkeursalternatief voor aan de Vlaamse Regering. Die zal dan beslissen.

De alternatievenonderzoeksnota, die de 7 alternatieven en het geïntegreerde onderzoek beschrijft, kan van 16 maart tot en met 15 april ingekeken worden. Dat kan online, maar er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in het NAC.

Alle info over de Noord-Zuid kan je volgen op de projectwebsite.