LEOPOLDSBURG: MAATREGELEN VROEGER EN STRENGER
28 oktober 2020
BERINGEN HAM TESSENDERLO: MELD ONDUIDELIJKE VERKEERSSITUATIE
29 oktober 2020

MOL BALEN DESSEL RETIE: UITBREIDING MAATREGELEN NAAR -12-JARIGEN

De gemeentebesturen van Mol, Balen, Dessel en Retie breiden de Vlaamse coronaverstrengingen ook uit naar -12-jarigen. Dit gebeurt op verzoek van de medische experts die de gemeentelijke crisiscellen begeleiden.
Zij stellen in het lokaal contactonderzoek vast dat ook -12-jarigen (hoewel ze minder snel ziek worden) eveneens besmet raken en het virus verder verspreiden binnen de familiekring en de nauwe contacten buiten het gezin. Alle regels – ook deze voor +12-jarigen – gaan in vanaf donderdag 29 oktober om 9 uur en gelden in eerste instantie tot en met donderdag 19 november 2020. Samen met de verlengde vakantiesluiting van de scholen biedt dit onze regio een ‘gouden kans’ om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. We roepen alle ouders ook op om informele samenkomsten van kinderen uit verschillende gezinnen niet te organiseren. Onze regio – en dus ook het Heilig Hartziekenhuis – wordt bovengemiddeld getroffen, waardoor deze extra verstrenging gerechtvaardigd is.

Op 26 oktober riepen de gemeentebesturen van Mol, Balen, Dessel en Retie de Vlaamse regering op om dringend strengere coronaregels uit te vaardigen die de sociale contacten in de vrijetijdssfeer en het verenigingsleven drastisch inperken. De Vlaamse regering heeft dit dinsdagavond 27 oktober grotendeels gedaan met onder andere een verbod op alle activiteiten en evenementen. In de realiteit betekent dit het stilleggen van de fysieke werking van de verenigingen, aangezien dit ook het organiseren van een fysieke bestuursvergadering omvat.

Zo zijn alle binnensporten volledig verboden. Uitsluitend voor buitensporten voorziet de Vlaamse regering een uitzondering, waarbij de regels omtrent sociale contacten strikt moeten gevolgd worden. Dit betekent: bij voorkeur met je huisgezin en vaste nauw contact. Als dit niet het geval is, moet altijd en overal de afstand bewaard worden én een mondmasker gedragen worden.

Naast de vraag voor strengere regels vroegen we de verenigingen om op eigen initiatief de fysieke werking zo snel mogelijk stil te leggen. Elke dag dat we maatregelen sneller kunnen nemen, is een dag gewonnen! Veel verenigingen hebben dit ook spontaan gedaan, waarvoor onze uitdrukkelijke dank.

Ook -12-jarigen verspreiden het virus

Op één punt verschilt de Vlaamse regering van onze lokale analyse. Zo gelden de Vlaamse restricties op vlak van sport en jeugdwerking niet voor kinderen jonger dan 12 jaar. De medische experts die het lokaal contactonderzoek in Mol, Balen, Dessel en Retie coördineren, stellen dat op medisch vlak deze leeftijdsgrens weinig verschil maakt voor het virus. Ook jonge kinderen raken in onze regio besmet en geven het virus door binnen familiekring, zo bewijst ons lokaal contactonderzoek. Dit gebeurt meestal zonder dat de jonge kinderen ziektesymptomen vertonen. Daarom worden grootouders door de hogere overheden al sinds het begin van de crisis afgeraden om nog nauw contact te hebben met jonge kinderen.

Gouden kans

Mol, Balen, Dessel en Retie zien in de periode tot en met 19 november een gouden kans om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Dit is absoluut noodzakelijk om de druk op het Heilig Hartziekenhuis en de huisartsen te laten afnemen, zodat de werking van het ziekenhuis niet volledig in elkaar klapt. Naast fysieke capaciteit van het ziekenhuis baart ook de stijgende uitval van zorgmedewerkers door ziekte of quarantaine ons bijzonder grote zorgen.

Door de sluiting van de scholen, zijn er al veel minder contacten tussen kinderen en jongeren onderling. Wanneer we deze contacten ook in de vrijetijdssfeer maximaal vermijden, werpen we in onze regio een extra dam op tegen het virus. Dat is meteen ook de reden waarom de vier gemeenten via burgemeestersbesluiten de maatregelen van de Vlaamse regering volledig doortrekken naar alle leeftijden tot en met 19 november. Dit betekent dus dat verenigingen en clubs ook geen activiteiten mogen organiseren voor kinderen jonger dan 12 jaar. Nadien volgt een evaluatie voor al dan niet verlenging of volgen er al striktere regels vanuit de federale overheid.

Ook geen informele contacten

We vragen dan ook aan alle ouders – hoe moeilijk dit ook is – om ook informele contacten tussen kinderen van alle leeftijden maximaal te vermijden. Organiseer geen slaapfeestjes of speelnamiddagen. Spreek niet met andere gezinnen af om te gaan wandelen of samen naar de speeltuin te gaan. We begrijpen dat dit niet eenvoudig is, maar het is volgens de medische experts absoluut noodzakelijk als we de gezondheidszorg in onze regio willen redden. Er resten ons op dat vlak niet veel marge en tijd meer.

We zetten de bijkomende Vlaamse maatregelen op een rijtje:

Cultuur, activiteiten en evenementen

Alle activiteiten en evenementen zijn verboden, met uitzondering van de wekelijkse markten. Deze worden beschouwd als een ‘supermarkt in openlucht’.
Cultuurcentra, musea,… sluiten de deuren. Alleen bibliotheken blijven open.
Winkelen

De winkels blijven open. Winkelbezoek mag slechts met maximum twee volwassenen ofwel door één volwassene vergezeld van minderjarigen.
Erediensten, huwelijksplechtigheden en begrafenissen

In aanvulling op de afstandsregels worden erediensten, huwelijksplechtigheden en begrafenissen beperkt tot maximum 40 personen.
Sport

Alleen kinderen jonger dan 12 jaar mogen binnen en buiten sporten.
Let op: in Dessel, Mol, Balen en Retie geldt dit niet!
Voor alle 12-plussers zijn alle indoorsporten en contactsporten verboden. Dit betekent dat zwembaden, bowlingzaken en fitnesscentra gesloten worden.
De enige uitzondering voor 12-plussers zijn buitensporten waar de afstand kan bewaard blijven. Deze buitensporten mag je met maximum vier personen beoefenen.
Jeugd

Jeugdactiviteiten voor kinderen boven 12 jaar kunnen niet meer doorgaan.
Let op: In Dessel, Mol, Balen en Retie geldt dit ook voor -12-jarigen, tenzij het om kinderopvang gaat!
Jeugdkampen met overnachtingen zijn niet toegelaten.
Buitenspeeltuinen en buitensportinfrastructuur blijven maximaal open!
Scholen

Zoals eerder aangekondigd wordt de herfstvakantie met twee extra dagen verlengd tot en met 11 november.
Hoger onderwijs gaat na de herfstvakantie van start in code rood met 100% afstandsonderwijs, behalve voor eerstejaarsstudenten.
Woonzorgcentra

Bezoek in de woonzorgcentra wordt beperkt tot 1 knuffelcontact én 1 extra contact. Deze laatste kan om de 14 dagen wisselen.