parallax background
 
PrivacybeleidPERSOONLIJKE GEGEVENS - WAT IS HET?

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op een levend persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Identificatie kan geschieden door de informatie alleen of in samenhang met andere informatie waarover de verantwoordelijke beschikt of die waarschijnlijk in het bezit komt. De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door de General Data Protection Regulation (de "GDPR").

WIE ZIJN WIJ?
Puur Trendy Omroeporganisatie VZW
Gerhoevenstraat 6
3945 Ham-Kwaadmechelen

Handelend onder de merknaam Trendy FM, hier te noemen ‘Trendy FM'. Deze website van Trendy FM maakt samen met onze app en social kanalen onderdeel uit van onze digitale producten. Ook de samenwerkingen voor merchandise shop(s), ticket boeking kunnen onderdeel zijn. Check daarvoor per shop of aangeboden (extern) kanaal de voorwaarden van die partner.

Trendy FM is de gegevenscontroller. Dit betekent dat Trendy FM beslist hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Door gebruik te maken van onze Digitale producten ga je akkoord met de voorwaarden uit deze Privacy Statement. Je hebt keuzes met betrekking tot de gegevens die we verzamelen. Er zal steeds gevraagd worden om toestemming en die kun je weigeren. Wanneer dergelijke informatie nodig is om een dienst of product te bieden, kan die dienst of die functie als gevolg hiervan worden beperk zonder de toestemming.

HOE VERWERKEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Trendy FM voldoet aan haar verplichtingen onder de "GDPR" door persoonlijke gegevens bij te werken; door het veilig op te slaan en te vernietigen; door geen onnodige gegevens te verzamelen of te behouden; door persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

WE VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN ONDERSTAANDE DOELMATIGHEID
om je toegang voor deelname te kunnen geven op onze locatie(s)
om te controleren op meer- of minderjarig zijn en bepaalde acties waar een leeftijds-eis aan gebonden is
om contact op te kunnen nemen over speciale aanbiedingen, events, op de hoogte te houden van nieuws of het kunnen toesturen van prijzen of merchandise
om je terug te bellen voor een gesprek op Trendy FM
om passende suggesties te kunnen doen bij jouw interesses
om telefonisch te kunnen informeren over last-minute wijzigingen rond een (zender) actie, wijziging van een locatie of terug te bellen voor een on-air moment
Om je de juiste content op jouw locatie te geven
Hiervoor houden we ons aan de GDPR-regelgeving waarbij doelmatigheid van persoonsgegevens centraal staat. Trendy FM zal enkel gegevens vragen als deze met een inzetbaar doel nodig zijn. Door akkoord te gaan met onze optin vragen we je daarom minimaal om;

Voornaam, achternaam, geboortedatum, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer

Middels b.v. acties kan Trendy FM segmenten aan je profiel toevoegen. Bij de aankoop van een item zal dat bijvoorbeeld je betaalgegevens betreffen, bij merchandise kan het om een shirtmaat gaan. Het stemmen op tracks kan zo ook gebruikt worden om de playlist van Trendy FM verder te verfijnen.

HOELANG WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?
Trendy FM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig. Daarbij kijken we naar de doelen waarvoor je gegevens zijn verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 24 maanden na je laatste interactie of contactmoment met Trendy FM of zolang wettelijke voorschriften het bewaren van je gegevens rechtvaardigen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Trendy FM verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Via aparte optins kun je toestemming geven aan derden om je gegevens op te slaan. We raden je aan om bij dergelijke gevallen ook de voorwaarden van die partij(en) te raadplegen voor akkoord te gaan. Trendy FM is niet aansprakelijk voor een optin van een derde.

Trendy FM maakt gebruik van diverse methodes voor targetting waardoor Trendy FM aanbiedingen kan doen of kan informeren, mogelijk met een partner maar altijd direct uit naam van Trendy FM.

ANALYTICS
Trendy FM maakt gebruik van diverse tools. Zo kunnen er cookies worden geplaatst met als doel data te verzamelen om zo een optimale gebruikerservaring te geven. Met deze data krijgt Trendy FM inzicht in het gebruik van de site en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De informatie wordt opgeslagen op servers in België. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Trendy FM heeft hier geen invloed op.

Tools die Trendy FM gebruikt:
Facebook business manager
Google analytics GA4
Google search console
Facebook netwerk (Facebook en Instagram)
Vimeo
YouTube
(E-)mailmarketing MailerLite
Binnen de regels die GDPR voorziet heeft Trendy FM een Verwerkersovereenkomst met de verwerkers om security en zorgzaam handelen maximaal te borgen. Middels sharing naar Social Media kiest bezoeker er in meest voorkomende gevallen zelf voor dat data overgaat naar het gekozen platform als Facebook of Instagram. Trendy FM heeft hier geen invloed op.

INZAGE EN WIJZIGINGEN PERSOONSGEGEVENS
Voor vragen over privacy, inzage en wijzigingen in of verwijdering van persoonsgegevens kan door het sturen van een e-mail naar: info@trendyfm.be

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT
De regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens zijn aan verandering onderhevig. Europees zijn hier richtlijnen voor welke Trendy FM naar best geweten naleeft.

Trendy FM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Controleer daarom regelmatig deze verklaring. Trendy FM wijst erop dat het voor iedere mogelijk is om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Overheid, Dienstencentrum Vlaams Fiscaal Platform.

Opgemaakt te Ham, 19 januari 2022

gdpr-image
Via cookies verzamelen we informatie. Dit laat ons toe het gebruik van de site te analyseren, sociale media te integreren, content en marketing te personaliseren, en je gerichte advertenties te tonen op onze website en app.

Wenst u meer te weten? Check dan ons privacybeleid en Cookiebeleid.

Geef hier toestemming of stel je eigen voorkeuren in.